Automatyka przemysłowa
Maszyny montażowe, testowe i pomiarowe dla przemysłu
AUMATIC Sp. o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 - 2020, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
pt. " Rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej firmy Aumatic Sp. z o. o. ".

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności Spółki AUMATIC Sp. z o. o. oraz potencjału do prowadzenia prac B+R.

Efekty projektu:

  • Powstanie Działu Badawczo–Rozwojowego, odpowiedzialnego za realizację prac rozwojowych nad nowymi technologiami produkcji i montażu.
  • Dział B+R zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt, w tym w urządzenia kontrolno pomiarowe o wysokim stopniu dokładności.
  • Wdrożenie innowacji procesowej, dotyczącej wykorzystania w procesie opracowywania prototypów linii technologicznych, nowoczesnego urządzenia CNC.
  • Opracowanie innowacji produktowych w postaci linii technologicznych dla przemysłu (18 innowacji produktowych).

  • Termin realizacji: 01.12.2016 – 31.03.2018
    Wartość projektu: 3 207 653,04 zł
    Kwota dofinansowania: 1 173 531,60 zł