Aumatic sp. z o.o. 32-050 Skawina k. Krakowa ul. Piłsudskiego 25A

BADANIE DOBIEGU MASZYN

ELEMENT KONTROLI UKŁADÓW BEZPIECZEŃSTWA
POMIAR DOBIEGU jako ELEMENT KONTROLI UKŁADÓW BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na charakter wykonywanych zadań pracownicy produkcji są szczególnie narażeni na prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadków. Aby temu zapowiedz należy okresowo wykonywać kontrolę wyposażenia ochronnego m.in. pomiar dobiegu.

JAK WYKONYWANY JEST POMIAR DOBIEGU

Pomiędzy elementem zagrożenia jakim jest ruchoma część maszyny, a środkiem ochrony np. kurtyną bezpieczeństwa wymagana jest określona odległość. Pomiar dobiegu ma za zadanie określić bezpieczny dystans środka ochrony od miejsca zagrożenia.

Podczas tego procesu wykorzystywany jest dobiegometr. Urządzenie służące do pomiaru czasu, jaki upływa pomiędzy aktywowaniem technicznego środka ochrony do momentu zatrzymania siłownika lub maszyny.

Usługa pomiaru dobiegu zakończona jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm bezpieczeństwa badanych elementów

Elementy układów bezpieczeństwa dla których należy przeprowadzać pomiar dobiegu
  • kurtyny bezpieczeństwa,
  • bariera optyczna,
  • skanery 2D i 3D,
  • maty bezpieczeństwa,
  • urządzenia sterowania oburęcznego,
  • urządzenia blokujące sprzężone z osłonami.
Jak często należy wykonywać takie badanie?
Część maszyn ma dokładnie określoną częstotliwość wykonywania badań. W takim wypadku powinny być one wykonywane zgodnie z tymi zaleceniami. W przypadku maszyn, które nie zostały wymienione w normach opartych na dyrektywie maszynowej, badanie może być wykonywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa danej firmy.