Aumatic sp. z o.o. 32-050 Skawina k. Krakowa ul. Piłsudskiego 25A

Współpraca biznesu ze środowiskiem akademickim to pole zderzenia różnych punktów widzenia oraz pomysłów, dzięki którym powstają przełomowe rozwiązania.

Wykorzystujemy potencjał prac naukowo-badawczych, aby rozwijać innowacyjne technologie oraz unowocześniać zaplecze maszynowe i produkcyjne naszego zakładu.

Aumatic korzysta z instrumentów oferowanych m.in. przez: NCBiR, czy Unię Europejską, w ramach których realizuje projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z uczelniami wyższymi.

Od 2016 roku współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie realizacji projektów dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i produktów oraz organizacji staży dla studentów.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji unijnego projektu badawczego w kooperacji z Uniwersytetem Rolniczym oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.